Posts Tagged негативните емоции

AIP-моделът

on февруари 20, 2011 by admin in Какво е ЕМДР, Comments (0)

Теорията, която се използва понaстоящем като обяснение на ЕМДР, се нарича “Модел на преработка на информацията (AIP). AIP-моделът бе разработен за да обясни бързата промяна в посока позитивно разрешаване, което […]

Повече информация