Posts Tagged научно признати приложения на ЕМДР

Клинично Оценени и Научно Признати Приложения на ЕМДР

on януари 12, 2011 by reni in ЕМДР в практиката, Comments (0)

Направени са 20 контролирани изследвания, изучаващи ефекта от ЕМДР. Тези изследвания са доказали безспорно, че ЕМДР намалява/елиминира симптомите на ПТСР в болшинството от случаите . Клиенти често докладват подобрения при други асоциирани симптоми като тревожност .

Повече информация