Posts Tagged ЕМДР терапия

ЕМДР като терапевтичен инструмент

on февруари 26, 2015 by admin in ЕМДР в практиката, Comments (0)

ЕМДР е инструмент, който квалифициран терапевт, може да използва по време на течаща терапия. Преди да използва ЕМДР терапията, терапевтът трябва да събере точна и пълна информация за историята на клиента, да оцени възможността на клиента да преработва емоционален материал. За консултиране на обикновени клиенти, които търсят облекчение от персонален стрес, това може да се 1 или 2 сесии ЕМДР.

Повече информация

Интернализираният срам и ЕМДР – терапията

on септември 27, 2012 by admin in ЕМДР в практиката, Comments (0)

Направено е пилотно проучване, чиито резултати подкрепят полезността на ЕМДР (EMDR) терапията като метод за намаляване на интернализирания срам, като успоредно с това се повишава самочувствието. Това е първият опит сред публикуваните изследвания за срама, подкрепящ хипотезата , че има специфично лечение за интернализирания срам.

Повече информация

ЕМДР и изводите от проучване направено от невронауките

on август 14, 2012 by admin in Споделено от терапевти, Comments (0)

ЕМДР – терапията има редица предимства пред хипнозата, включително и факта, че лесно може да бъде систематизирана в терапевтични протоколи. Това прави относително лесно извършването на съответни научни изследвания.

Повече информация

Споделено от клиенти

on януари 29, 2011 by admin in Споделено от клиенти, Comments (0)

“Връзката с осиновения ми син (койтo е  тийнейджър) понякога става много стресираща, особено поради факта, че той може да  бъде  изключително агресивен. Това ми напомня.за  връзката ми с моя баща, […]

Повече информация