Често Задавани Въпроси

“Защо психотерапията, дори когато е  комбинирана с медикаменти, винаги е толкова продължителен процес и не винаги завършва с  особено голям успех?”

В миналото това, с което можехме да се занимаваме, бяха предимно симптомите, без да сме наясно, какво в същност ги причинява. За повечето емоционални състояния,  в които хората биха искали да настъпи промяна, нямаше лаборатория, рентгенови лъчи или нещо друго, което да може да се направи за да се идентифицира причината. Психологическото  лечение винаги е било нещо като процес  “проба- грешка”. Традиционната терапия се опитваше да стигне до промени чрез генериране на инсайт за  проблема, който ни притеснява.

Всъщност  повечето от клиентите интелектуално знаят, кое ги дърпа назад, но въпреки това не са в състояние  да променят негативните повтарящи се модели.

Научни изследвания откриха, че  проблемите свързани с повторението са причинени от вродени структури в нашия мозък. Непреработеното стресиращо събитие или травма от нашето минало продължава да се намира в част от мозъка,  до която не достига рационалното мислене, което от своя страна довежда до задържане на негативните мисловни модели, които пречат на нашата способност за пълноценен живот.

Тези модели генерират бариери от всякакъв вид, включително неспособността да обичаме пълноценно, да  поставяме свръх високи критерии (често подсъзнателно с цел да избегнем любовното взаимоотношение),  или свръх ниски  критерии, депресия, зависимости, проблеми с теглото, страх от публични изяви,  фобии,  тревожност  при спортни и бизнес срещи, дълбоко вкоренен гняв, проблеми със съня, небалансиран живот и невъзможността да направим желаните промени в нашия живот.

Сега разбираме, че има  6 различни области на човешкия мозък, които основно контролират всички наши психологически функции. Всички емоционални притеснения са причинени или от  прекалено много активност или от прекалено малка активност в една или в повечето от тези 6 области.

Постиженията на технологията през последните години позволиха да се извършва така нареченото SPECT –сканиране, което ни дава възможност  да видим дейността на човешкия мозък, така че знаем точно с какво си имаме работа.

www.brainplace.com е  интернет страницата на   невроучения Dr. Daniel Amen, световно известен експерт в областта на развитието и използването на SPECT – сканирането.

«И какво би накарало тези части от моя мозък да имат прекалено ниска или прекалено висока активност?”

Всички модели (модели на мозъчна дейност, когнитивни модели, емоционални модели, поведенчески модели, комуникационни модели, модели на свързване с другите, на създаване на връзки), и добрите и лошите, са просто резултат от натрупването на преживявания, съхранени  в нашия мозък и нервната система. Повечето от  негативните “модели “, които  хората искат да променят и търсят терапия за тях,  са причинени от едно от  следните 2 неща:

Първото се нарича  imprinting (щампа – запечатано в съзнанието). От момента, в който сме родени ( в същност от по- рано), нашият мозък започва да се развива много бързо, и как той ще се развива зависи до голяма степен от нашите гени и всичко, което поемаме чрез нашите 5 сетива. Това, създава т.н.(щампа – запечатано в съзнанието)  imprint в нашия развиващ се мозък, което се превръща в нещо, като  «default mode” – кондициониран начин, по който  ние ще сме склонни да мислим, чувстваме и действаме, докато други сили  по- късно  не префасонират този  imprint. Ето защо преживяванията от най-ранния ни стадии на живот (дори и тези, които не помним съзнателно) – особено преживяванията  с хората, натоварени с грижата за нас или друго близко обкръжение, плюс нашите уникални реакции  към тези събития – имат огромно   влияние върху личностовото ни развитие.

Второто по големина влияние, оформящо тези модели, е СТРЕСЪТ. От нашето зачеване нататък, всеки път, когато сме под стрес, нашият мозък праща сигнали до  определени жлези в нашето тяло да произведат голямо количество хормони, които  наричаме «хормони на стреса“- като адреналин, кортизол и някои други.

През тези периоди мозъкът ни  не преработва информацията,  която  влиза през нашите 5 сетива, по начина, който е норамален за това. Това води до верижна реакция на ефекти в нервната ни система- нещо като  «несмляна» сетивна информация- която създава «блокажи», променя  проходимостта  в нервната система и става причина за  промени в мозъчните химични реакции, където невротрансмитерите  ( серотонин, допамин, кетахоламин, епинефрин, нор-епинефрин) излизат извън баланс.

Когато настъпи усещането за уплаха, ние отговаряме с реакции от типа на  битка/бягство или  замръзваме на едно място, защото инстинктите ни взимат превес. В модерния живот често  е много трудно   да се биеш или да избягаш от травматичната  ситуация (напр. да останеш в брак  с насилник заради децата или заради финансови проблеми). Отговорър «не мърдай» или «замръзни неподвижно’ ни позволява да останем в токсична ситуация, издържайки на стреса и болката – чакайки правилният момент за  да се освободим от дистреса. Често реакцията ни «замръзнал на място» става постоянна част от  нашата личност и оригиналната травма никога не заздравява. Това ни затруднява да говорим, да комуникираме или да се сближаваме с други, защото ние сме замръзнали и това  ни пречи да изпитаме дълбинните нива на любовта.

Крайният резултат  от  всичко това е,   че този тип отговор на стреса  създава трайни ефекти в  нашето тяло, мозък и нервна система, за които ние вяврваме, че са  истинските виновниците  за емоционалните ни затруднения. По същество  ние сме стигнали точката,  в която определени неща стават носители на модели от  невроимпулси в тялото ни, които  се задействат отново и отново, и отново…. Тези реакции се случват преди дори да успеем съзнателно да си помислим за  това, каква да бъде следващата ни стъпка – ние вече сме в емоционалното състояние на свръхреакция, избягване или  «замръзване».

“Не мога ли просто да взема хапче, което да коригира химичния дисбаланс в мозъка ми ?”

Очевидно това е едната опция, но тя има някои доста ясни   вреди – най голямата от които е  – да не сме  в състояние да дадем възможност на тялото ни  да  възстанови саморегулацията на мозъчния  химичен  баланс, а да взимаме  лекарства цял живот.

“Добре, но, кое е по- добра възможност?”

Ето тук идва ЕМДР-терапията. ЕМДР е най-добрият създаван  някога подход за промяна на емоционалните реакции, негативни когнитивни модели и  здраво “окопали” се  навици ( а често и физически дискомфорт),  от които хората просто  не могат да се измъкнат. ЕМДР ни дава възможността да обърнем посоката на тези негативни модели, развити в нашия мозък, тяло и нервна система.

Всъщност има 2 ключови елементи в терапията с ЕМДР. Първото е нещо наречено “ билатерално стимулиране” – което просто означава “двустранно стимулиране”. Знаем, че мозъкът ни има лява и дясна хемисфера, и че всяка половина от нашето тяло се  ръководи от специфична страна на нашия мозък. Чрез създаването на ритмично, напред, назад стимулиране на всяка една от хемисферите на мозъка изглежда се стимулира нещо, което наричаме “система за преработка на информацията”, която  привеждаме в по- ускорено състояние на функциониране. Именно това е лечебният ефект.  Има различни начини за билатерално  стимулиране.

Вторият ключов елемент на ЕМДР – терапията  е вид “ изкуството и науката” за това как  да ускорим и ръководим нашите мисли, докато правим билатерално стимулиране. Как точно  – зависи от много фактори, свързани с клиента и неговата уникална ситуация.

Крайният резултат от ЕМДР- терапията  е да се намалят и елиминират негативните мисли и чувства,  и да стане възможно клиентът   да се чувствате по  възможно най-добрия начин в ежедневието.

“Мислех, че ЕМДР терапията е  създадена само за лечение на ПТСР и ако аз не съм минавал никога през каквото и да било травматично събитие… то при това положение, как тази терапия би ми помогнала на мен?“

Според писмото от м. Декември 2005 г. на  Харвардската ментална клиника (ПТСР  без Травма), преживявания, които обикновено не са разглеждат като травматични, също  могат да   доведат до характеристики и симптоми на ПТСР.

Изненадващо, житейски събития (като проблеми в интимната връзка, проблеми в работата, финансови проблеми, училищни проблеми,  здравословни проблеми, значими загуби, или житейски промени) са също толкова травматизиращи, колкото и травматичните събития, довели до  симптомите на ПТС. Всъщност хората, чието най-лошо преживяване не е било травматично, имат много повече симптоми на ПТС за по- дълъг период от време в  сравнение с тези, чието най- тежко събитие е било травматично.

Авторите приемат, че житейски събития могат  да увеличат психологическия стрес и дистрес, довеждайки до симптоми подобни на тези, предизвикани от ранна травма.

Травматичните събития могат да намалят способността за справяне  с други видове стрес. И двете  – травматичните преживявания и външен дистрес- могат да увеличат риска от  развитие на посттравматчини симптоми, независимо дали това е било  травматично преживяване или  не травматично събитие.

“ЕМДР  вид хипноза ли е?”

ЕМДР е много различен от хипнозата по 3 важни причини:

При ЕМДР ние не изпадаме по никакъв начин в   “променено състояние”, ние напълно осъзнаваме, какво се случва, напълно владеем контрола върху процеса и нищо не се върши от някой друг – това е нашият мозък- който върши работата, ЕМДР е просто катализаторът за ускоряване  на  ползите, които се получават от терапията.

ЕМДР няма капацитетът да създава фалшиви спомени.

ЕМДР не е зависим от плацебо ефекта  –  с други думи, някой (скептик) може да бъде напълно   убеден, че това не работи и въпреки това методът си работи както обичайно, защото това просто е биохимичен процес.

“Колко добре е изследван  и научно доказан  методът на ЕМДР ?”

За  по – детайлна справка  и  отговор на този въпрос, моля посетете  www.emdr/studies.htm.

Но има няколко  бързи и кратки отговора:

ЕМДР е оценена като емпирично валидна терапия  и й е даден  рейтинг от ”Най-високо ниво на ефективност” при множество практически наръчници включително и този на Американската Психиатрична Асоциация.

През септември 2000 г. ЕМДР е приета от Управлението на  Центъра за Психично Здраве на Университета Вандербит в Нашвил ( поделение на  Лечебния Център на Университета  Вандербит) като  един от трите приемливи метода за лечение на техните сериозно психично- болни  пациенти. За това допринася клиницистът  Jan Stadtlander . LCSW, която използвала ЕМДР- терапия със свои пациенти в продължение на 7 години и  постига забележителни резултати с тях.

ЕМДР е  най-изследваният психотерапевтичен метод за ПТСР.

Има много повече  контролирани изследвания, които са оценили ефективността на ЕМДР при лечението на ПТСР  в сравнение с всички други методи. Повече информация може да се види на по-горе посочената страница в интернет.

“Ако ЕМДР е толкова добра терапия, защо до сега не съм чувал за нея?”

Всъщност ЕМДР получи по-голямо медийно внимание през последните няколко години. Истината е, че  нито един психотерапевтичен метод  не може да се съревновава с милионите долари давани за реклама всяка година от фармацевтичните компании.

Подобен, също често срещан  въпрос е: “ Ако ЕМДР е толкова велика, защо няма наоколо  обучени терапевти?”

Вече има  няколко обучени в ЕМДР терапията  специалиста  и в България, просто трябва да ги потърсите.

“Защо харесвате ЕМДР толкова много?”

Преди да бъда обучена в ЕМДР- терапия  бях обучавана в  различни други  психо- терапевтични методи. Простичко казано:” не съм виждала нещо, което да работи така бързо, ефективно, лесно и постоянно като ЕМДР.”

”Колко  бързо мога да очаквам постигането на поставената от мен терапевтична цел?”

Зависи  от нашата уникална персонална ситуация, но има някои неща, които биха могли да бъда обобщени:

От това, което е наблюдавано до сега, обикновено хората бележат прогрес около 4 пъти по –бързо с ЕМДР- терапия в сравнение с други форми на лечение.

След първата ЕМДР сесия би могло да се  даде по –точен   отговор  на този въпрос, защото тогава терапевтът ще има доста по- ясни индикации за това, колко бързо отговорят  тялото  и нервната  система на клиента. Това, което най -много се харесва в ЕМДР, е че промените настъпват така бързо и доста от клиентите започват да забелязват  ползи  още с първата сесия.

Можем да ускорим  процеса на терапия като се опитваме да се придържаме  максимално близко до здравословен  начин на живот,  режим на заспиване, като използваме   коремното дишане, като правим някакви малки упражнения през деня, пием много вода,  ядем “чиста” храна, контролираме приема на въглехидрати, избягваме  химически депресанти като алкохол , марихуана и  ограничим употребата на  химически стимуланти като кафе и никотин.

“Може ли лечението с ЕМДР-терапия да промени нещо, което аз  не бих искал да променям?”

Не, това, което е интересно за нашия мозък е, че той идва “предварително програмиран:” автоматично да върши това, което  ние искаме  той да свърши“, само трябва правилно да го  стимулираме. ЕМДР помага на нашия мозък да се освободи от това, което не искаме  и  от което не се нуждаем, и всъщност утвърждава и заздравява  това, което искаме и се нуждаем от него. Няма да ни отнеме нищо, което е полезно за нас и няма да промени нищо, което не искаме да бъде променено…

“Има ли възможни странични ефекти от терапията с ЕМДР?”

Само два, които са били идентифицирани до сега:

  1. ЕМДР има тенденцията да прави лошите спомени  далечни или неутрални, така че ако има ситуация, в която ни се налага да даваме свидетелски показания в съда, трябва да го имаме предвид и да разговаряме с нашия терапевт.
  2. ЕМДР е в състояние да  върне обратно спомен, достатъчно силен, така че в даден момент  да изпитаме със същата интензивност емоцията, която сме преживяли по времето, когато събитието се е случило. Ето защо ЕМДР се използва много стратегически, като даваме възможност , ако това се случи, да има достатъчно време  чрез различни техники да се успокоим и да напуснем кабинета  с чувство по-добро от това , с което сме влезли вътре:

а/ За това е много важно  по време на свалянето на историята клиентът да спомене за всички  значими травмиращи събития.

б/ ако клиентът е на лечение от каквато и да било форма на зависимост и “силните  чувства” са един от моментите  на импулса за дрога или зависимо поведение, тогава  ще трябва да се приложи специален протокол за лечението на зависимостта.

в/ ако клиентът се страхува, че може да бъде залят от чувства, трябва да сподели с терапевта  за да  може преди лечението с ЕМДР да бъдат овладени техники и инструменти  за сваляне на напрежението.

“Какви  проблеми са подходящи за третиране с ЕМДР?”

–    ако чувствате, че искате да правите нещо, което усещате, че не можете     точно сега да правите

–    ако искате да спрете да правите нещо, което усещате, че не можете да спрете

–    ако взаимодействията, взаимоотношенията и връзките Ви с други хора са незадоволителни за Вас

–     ако нещо Ви наранява или ограничава  при изпълнението на професионалните Ви задължения

–     ако се чувствате засрамен, виновен ,унижен

–      ако  съжалявате за нещо във Вашия живот, което  Ви тормози

–      ако се страхувате, че нещо лошо, на което сте бил свидетел, можа да се повтори и с Вашия живот

Тогава обадете се:  00359 888 92 55 78

Няма коментари

Comments are disabled.