[тест] Имате ли неразрешени проблеми/ теми?

Дали ЕМДР е Вашата терапия – самооценъчен тест

За да разберете, направете този кратък самооценъчен тест:

1.Мислите ли за нещо, което ви тормози (притеснява)?

2.Какви негативни чувства изпитвате, когато мислите за това?

3.Какви негативни себеотносни мисли имате? Напр. : недостоен съм, не съм достатъчно добър, неадекватен съм, не съм в безопасност ( прекалено съм раним)?

4.Сега се опитайте да се върнете назад в ранните Ви години, може би в детството с Вашите родители, когато пак сте се чувствали и мислили по този начин. Кога е било това?

5.Ако сте идентифицирали ранен (ранни) спомен(и), бихте ли се опитали да ги оцените до каква степен тези чувства и мисли Ви безпокоят  точно сега по скала от 0 до 10, където 0 е – не ме безпокоят, а 10 е най-високата степен на  дискомфорт, каквато можете да си представите,?

6.Ако оценявате този ( тези) спомен(и) на “2” или повече, това означава, че този спомен е “замръзнал” ( и не е станал част  от  общия информационен поток на Вашия мозък) и преработката му с ЕМДР би била само от полза.

http://www.facebook.com/EMDR.BG

Няма коментари

Вашият коментар

XHTML: Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>