on януари 12, 2011 by reni in ЕМДР в практиката, Comments (0)

Клинично Оценени и Научно Признати Приложения на ЕМДР

Наистина ли работи ЕМДР?

Клинично оценени и научно  признати приложения на ЕМДР

(Превод)

Направени са  20 контролирани изследвания, изучаващи ефекта от ЕМДР. Тези изследвания са доказали безспорно, че ЕМДР намалява/елиминира симптомите на ПТСР в болшинството от случаите. Клиенти често докладват подобрения  при други асоциирани симптоми като тревожност. Настоящият терапевтичен справочник на Американската психиатрична асоциация и Международната  Общност за изследвания при травматични стресови разстройства е посочила ЕМДР  като ефективно лечение  за посттравматичен стрес. ЕМДР е признат и за ефектиевен терапевтичен подход от Департамента на САЩ за Ветерани и Департамента  на отбраната както и  от Британския Здравен Департамент  и редица  държавни агенции.

ЕMDR  e широко признат подход  като ефективно лечение на травмата (American Psychiatric Association, 2004; Bisson & Andrew, 2007; Bleich et al., 2002; CREST, 2003; DVA/DoD, 2004; Foa et al., 2009; INSERM, 2004; NICE, 2005)

Клиничните приложения на  ЕМДР се базират на АПИ – модела (AIP; see Shapiro, 2001, 2002, 2006, 2007), който постулира, че директната преработка на съхранените спомени на етиологични събития и други преживелищни спомени могат да имат положителен ефект при лечението на повечето клинични болести. Тази хипотеза  е получила  подкрепа от редица клинични случаи и отвори място за различни диагнози. Чрез разширяването на стандартните протоколи(Shapiro, 1995, 2001) бяха разработени от експерти и консултанти допълнителни приложения в клиничната практика в редица специфични области. Многобройни  контролирани изследвания подкрепиха ефективността на ЕМДР  при лечението на травма и ПТСР, други клинични приложения  бяха общо оценени  чрез клинични случаи и отворени  изследвания, а именно :

1.Военни ветерани от Иракските Войни, Афганистанската война, Виетнамската война, Корейската война и Втората Световна  война, които  са се оказали резистентни към предишни лечения и които след лечение с ЕМДР нямат повече flashbacks, нощни кошмари и  други последици от ПТСР. (Blore, 1997a; Carlson, Chemtob, Rusnak, & Hedlund, 1996; Carlson, Chemtob, Rusnak, Hedlund, & Muraoka, 1998; Daniels, Lipke, Richardson, & Silver, 1992; Lipke, 2000; Lipke & Botkin, 1992; Russell, 2006, 2008; Russell, Silver, Rogers, & Darnell, 2007; Silver & Rogers, 2001; Silver, Rogers, & Russell, 2008; Thomas & Gafner, 1993; Wesson & Gould, 2009; White, 1998; Young, 1995; Zimmermann, Güse, Barre, Biesold, 2005).

2.Лица с фобии, паническо разстройство  и  генерализирана тревожност, които  показват бързо намаляване на страха и симптомите. (De Jongh & ten Broeke, 1998; De Jongh, ten Broeke & Renssen, 1999; De Jongh, van den Oord, & ten Broeke, 2002; Doctor, 1994; de Roos, & de Jongh, 2008; Feske & Goldstein, 1997; Fernandez & Feretta, 2007; Goldstein, 1992; Gauvreau, & Bouchard, 2008; Gattinara, 2009; Goldstein & Feske, 1994; Gros & Antony, 2006; Kleinknecht, 1993; Nadler, 1996; Newgent, Paladino, Reynolds, 2006; O’Brien, 1993; Protinsky, Sparks, & Flemke, 2001a; Schurmans, 2007). Some controlled studies of spider phobics have revealed comparatively little benefit from EMDR, (e.g., Muris & Merckelbach, 1997; Muris, Merkelbach, Holdrinet, & Sijsenaar, 1998; Muris, Merckelbach, van Haaften & Nayer, 1997) but evaluations have been confounded by lack of fidelity to the published protocols (see De Jongh et al., 1999; Shapiro, 1999 and Appendix D). One evaluation of panic disorder with agoraphobia (Goldstein, de Beurs, Chambless, & Wilson, 2000) also reported limited results (for comprehensive discussion per Shapiro, 2001, 2002; see also Appendix D).

3.Жертви на криминални престъпления, полицейски служители, пожарникари и  работещи на   улицата (field workers), които вече не са  обезпокоявани  от последващите ефекти  от насилническо нападение и/ или стресиращия характер на тяхната работа. (Baker & McBride, 1991; Dyregrov, 1993; Jensma, 1999; Kitchiner, 2004; Kitchiner & Aylard, 2002; Kleinknecht & Morgan, 1992; Lansing, Amen, Hanks, Rudy, 2005; McNally & Solomon, 1999; Page & Crino, 1993; Rost, Hofmann & Wheeler, 2009; Shapiro & Solomon, 1995; Solomon, 1995, 1998; Solomon, & Dyregrov, 2000; Wilson, Becker, Tinker, & Logan, 2001).

4.Хора, преживяващи ексесивна скръб поради загуба на скъп близък или  смъртни случаи причинени при изпълнение на служебен дълг, като инженери, изпълнени с чувство за вина заради техен влак убил  пешеходци, коeто и  без това не е можело  да бъде  предотвратено. (Gattinara, 2009; Lazrove et al., 1998; Puk, 1991a; Shapiro & Solomon, 1995; Solomon, 1994, 1995, 1998; Solomon & Kaufman, 2002;  Solomon & Rando, 2007;Solomon & Shapiro,1997; Sprang, 2001).

5.Деца и възрастни излекувани от симптоми, причинени от  травмиращи житейски преживявания, включително депресия. (Ahmad et al., 2007; Bae, Kim, & Park, 2008; Bronner et al., 2009; Chemtob, Nakashima, Hamada & Carlson, 2002; Cocco & Sharpe, 1993; Datta & Wallace, 1994, 1996; Fernandez, 2007; Fernandez, Gallinari, & Lorenzetti, 2004; Greenwald, 1994, 1998, 1999, 2000, 2002; Hensel, 2006, 2009; Jaberghaderi, Greenwald, Rubin, Dolatabadim, & Zand, 2004; Johnson, 1998; Jarero, Artigas, & Hartung, 2006; Korkmazler-Oral & Pamuk, 2002; Kraft, Schepker, Goldbeck, & Fegert, 2006; Lovett, 1999; Maxfield, 2007; Oras et al., 2004; Pellicer, 1993; Puffer, Greenwald & Elrod, 1998; Rodenburg et al., in press; Russell & O’Connor, 2002; Scheck, Schaeffer, & Gillette, 1998; Shapiro, 1991; Soberman, Greenwald, & Rule, 2002; Stewart & Bramson, 2000; Streeck-Fischer, 2005; Taylor, 2002; Tinker & Wilson, 1999 Tufnell, 2005; Wanders, Serra, & de Jongh, 2008; Zaghrout-Hodali, Alissa, & Dodgson, 2008).

6.Жертви на сексуално насилие, които сега вече могат да водят  нормален живот и да  имат интимни връзки. (Edmond, Rubin, & Wambach, 1999; Hyer, 1995; Kowal, 2005; Parnell, 1994, 1999; Puk, 1991a; Rothbaum, 1997; Rothbaum, Astin, Marsteller, 2005; Scheck, Schaeffer, & Gillette, 1998; Shapiro, 1989b, 1991, 1994; Wolpe & Abrams, 1991).

7.Жертви на природни и причинени от човешка ръка бедствия, които сега вече  са в състояние да водят нормален живот. (Chemtob et al, 2002; Colelli, & Patterson, 2008; Fernandez, 2008; Fernandez, et al, 2004; Gelbach, 2008; Grainger, Levin, Allen-Byrd, Doctor, & Lee, 1997; Jarero, Artigas, Mauer, Lopez Cano, & Alcala, 1999; Jayatunge, 2008; Knipe, Hartung, Konuk, Colleli, Keller, & Rogers, 2003; Konuk, Knipe, Eke, Yuksek, Yurtsever, & Ostep, 2006; Shapiro & Laub, 2008; Shusta-Hochberg, 2003; Silver, Rogers, Knipe & Colelli, 2005).

8.Нещастни случаи, операции, жервти на пожари, които са били емоционално или физически  наранени  и които сега са в състояние да   имат продуктивен живот. (Blore, 1997b; Broad & Wheeler, 2006; Hassard, 1993; McCann, 1992; Puk, 1992; Softic, 2009: Solomon & Kaufman, 1994).

9.Жертви на  брачни и сексуални дисфункции, които сега са в състояние  да поддържат здравословни връзки. (Bardin, 2004; Capps, 2006; Errebo & Sommers-Flanagan, 2007; Keenan & Farrell, 2000; Gattinara, 2009; Kaslow, Nurse, & Thompson, 2002; Knudsen, 2007; Koedam, 2007; Levin, 1993; Madrid, Skolek & Shapiro, 2006; Moses, 2007; Phillips et al. 2009; Protinsky, Sparks, & Flemke, 2001b; Shapiro, Kaslow, & Maxfield, 2007; Snyder, 1996; Stowasser, 2007; Talan, 2007; Wernik, 1993; Wesselmann & Potter, 2009).

10.Клиенти от всички стадии на химическа зависимост, пристрастено поведение  към секс, пазаруване, патологични случаи на зависмост към хазарт, които в момента показват стабилнa ремисия и намаляване на тенденцията към релапс. (Amundsen & Kårstad, 2006; Besson, Eap, Rougemont-Buecking, Simon, Nikolov, Bonsack, 2006; Cox & Howard, 2007; Hase, Schallmayer, & Sack, 2008; Henry, 1996; Marich, 2009; Popky, 2005; Ricci, 2006; Ricci et al., 2006; Shapiro & Forrest, 1997; Shapiro, Vogelmann-Sine, & Sine, 1994; Vogelmann-Sine, Sine, Smyth, & Popky, 1998; Zweben & Yeary, 2006).

11.Клиенти  с дисоциативни разстройства, които  имат доста по- бързи успехи при терапията, отколкото постигнатите  резултати с традиционна терапия. (Cohen, 2009; Fine, 1994; Fine & Berkowitz, 2001; Lazrove, 1994; Lazrove & Fine 1996; Marquis & Puk, 1994; Paulsen, 1995; Rouanzoin, 1994; Twombly, 2000, 2005; Young, 1994).

12.Клиенти със сценична тревожност или дефицити/проблеми  в училище, бизнеса, участия, свързани с изкуството или  спортни мероприятия, които са се възползвали от  плюсовте на ЕМДР- терапията като инструмент,  който да подобри тяхното представяне.(Barker,  & Barker, 2007; Crabbe, 1996; Foster & Lendl, 1995, 1996; Graham, 2004; Maxfield, 2000).

13.Клиенти със соматични проблеми (соматоформни разстройства), включително мигрени,  хронична болка, фантомни болки на крайниците, хронични екземи, гастроинтестинални проблеми,  ХСС, психогенни припадъци, хранителни разстройства и негативно телесно себевъзприятие, които  са постигнаи облекчение на страданието. (Bloomgarden, & Calogero, 2008;  Brown, McGoldrick, & Buchanan, 1997; Chemali & Meadows, 2004; Dziegielewski & Wolfe, 2000; Friedberg, 2004; Gattinara, 2009; Grant, 1999; Grant & Threlfo, 2002; Gupta & Gupta, 2002; Kelley, & Selim, 2007; Kneff & Krebs, 2004; Kowal, 2005; Marcus, 2008; Mazzola et al., 2009; McGoldrick, Begum, & Brown, 2008; Ray & Zbik, 2001; Royle, 2008; Russell, 2008a, b; Schneider et al., 2007, 2008; Tinker & Wilson, 2006; Van Loey & Van Son, 2003; Wilensky, 2006; Wilson et al., 2000).

14.Възрастни и юноши с диагноза депресия,които са успешно лекувани. (Bae, Kim & Park, 2008; Broad & Wheeler, 2006; Gomez, 2008; Hogan, 2001; Manfield, 1998; Protinsky, Sparks,  & Flemke, 2001a; Tanaka, & Inoue, 1999; Uribe, & Ramirez, 2006).

15.Клиенти с остра травма и широк спектър от симптоми на  ПТСР и    базирани на травма личностови проблеми, които са получили значителна помощ от ЕМДР-терапията. (Allen & Lewis, 1996; Bisson, Ehlers, Matthews, Pilling, Richards, Turner, 2007; Brown  & Shapiro, 2006; Carbone, 2008; Cohn, 1993; Fensterheim, 1996; Forbes, Creamer, & Rycroft, 1994; Gelinas, 2003; Hogberg, Pagani, Sundin, Soares, Aberg-Wistedt, Tarnell, et al, 2007; Kutz, Resnik, & Dekel, 2008; Ironson, et al., 2002; Kim & Choi, 2004; Kitchiner, 1999, 2000; Korn & Leeds, 2002; Lee, et al., 2002; Manfield, 1998; Manfield & Shapiro, 2003; Marcus, Marquis, & Saki, 1997; Marquis, 1991; Maxwell, 2003; McCullough, 2002; McLaughlin et al, 2008; Parnell, 1996; 1997; Pollock, 2000; Power et al., 2002; Protinsky, Sparks, & Flemke, 2001a; Puk,1991b; Raboni, Tufik, & Suchecki, 2006; Renfrey & Spates, 1994; Rittenhouse, 2000; Sandstrom et al., 2008; Schneider, Nabavi, Heuft, 2005; Seidler & Wagner, 2006; Shapiro & Forrest, 1997; Shapiro & Laub, 2008; Spates & Burnette, 1995; Spector & Huthwaite, 1993; Sprang, 2001; van der Kolk, Spinazzola, Blaustein, Hopper, Hopper, Korn, Simpson, 2007; Vaughan, et al., 1994; Vaughan, Wiese, Gold, & Tarrier, 1994; Wilson, Becker, & Tinker, 1995, 1997; Wolpe & Abrams, 1991; Zabukovec, Lazrove & Shapiro, 2000).

References
Adúriz, M. E., Bluthgen, C., & Knopfler, C. (2009). Helping child flood victims using group EMDR intervention in Argentina: Treatment outcome and gender differences. International Journal of Stress Management, 16, 138-153.
Ahmad A, Larsson B, Sundelin-Wahlsten V. (2007). EMDR treatment for children with PTSD:              Results of a  randomized controlled trial. Nord J Psychiatry, 61, 349-54.
American Psychiatric Association (2004).  Practice Guideline for the Treatment of Patients with Acute Stress Disorder and Posttraumatic Stress  Disorder. Arlington, VA: American Psychiatric Association Practice Guidelines.
Amundsen, J. E., & Kårstad, K. (2006). Om bare Jeppe visste.- EMDR og rusbehandling. [Integrating EMDR and the treatment of substance abuse.]. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 43(5), 469.
Allen, J. G., & Lewis, L. (1996). A conceptual framework for treating traumatic memories and its application to EMDR. Bulletin of the Menninger Clinic, 60 (2), 238-263.
Bae, H., Kim, D. & Park, Y.C. (2008). Eye movement desensitization and reprocessing for adolescent depression. Psychiatry Investigation, 5, 60-65.
Baker, N. & McBride, B. (1991, August). Clinical applications of EMDR in a law enforcement environment: Observations of the psychological service unit of the l.a. county sheriff’s department. Paper presented at the Police Psychology (Division 18, Police & Public Safety Sub-section) Mini-Convention at the American Psychological Association annual convention, San Francisco, CA.
Bardin, A. (2004). EMDR within a family perspective. Journal of Family Psychotherapy, 15, 47-61.
Barker, R. T., & Barker, S. B. (2007). The use of EMDR in reducing presentation anxiety. Journal of EMDR Practice and Research, 1(2), 100-108.
Besson, J., Eap, C., Rougemont-Buecking, A., Simon, O., Nikolov, C., Bonsack, C.  (2006). [Addictions]. Revue Médicale Suisse, 2(47), 9-13.
Bisson, J., & Andrew, M. (2007). Psychological treatment of post-traumatic stress disorder (PTSD). Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: CD003388. DOI: 10.1002/14651858.CD003388.pub3.
Bisson, J. I., Ehlers, A., Matthews, R., Pilling, S., Richards, D., & Turner, S. (2007). Psychological treatments for chronic post-traumatic stress disorder. Systematic review and meta-analysis. British Journal of Psychiatry, 190, 97-104.
Bleich, A., Kotler, M., Kutz, I., & Shalev, A.  (2002). A position paper of the (Israeli) National Council for Mental Health: Guidelines for the assessment and professional intervention with terror victims in the hospital and in the community. Jerusalem, Israel.
Blore, D. C. (1997a). Reflections on „a day when the whole world seemed to be darkened“. Changes: An International Journal of Psychology and Psychiatry, 15, 89-95.
Blore, D. C. (1997b). Use of EMDR to treat morbid jealousy: A case study. British Journal of Nursing, 6, 984-988.
Bloomgarden, A., & Calogero, R. M. (2008). A randomized experimental test of the efficacy of EMDR treatment on negative body image in eating disorder inpatients. Eat Disord, 16(5), 418-427.
Broad, R. D., & Wheeler, K. (2006). An adult with childhood medical trauma treated with Psychoanalytic Psychotherapy and EMDR: A case study. Perspectives in Psychiatric Care, 42(2), 95-105.
Bronner, M. B., Beer, R., Jozine van Zelm van Eldik, M., Grootenhuis, M. A., & Last, B. F. (2009). Reducing acute stress in a 16-year old using trauma-focused cognitive behaviour therapy and eye movement desensitization and reprocessing. Developmental Neurorehabilitation, 12, 170-174.
Brown, K. W., McGoldrick, T., & Buchanan, R. (1997). Body dysmorphic disorder: Seven cases treated with eye movement desensitization and reprocessing. Behavioural & Cognitive Psychotherapy, 25, 203-207.
Brown, S. & Shapiro, F. (2006).  EMDR in the treatment of borderline personality disorder. Clinical Case Studies, 5, 403-420.
Capps, F. (2006). Combining Eye Movement Desensitization and Reprocessing With Gestalt Techniques in Couples Counseling. Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families, 14(1), 49.
Carbone, D. J. (2008). Treatment of gay men for post-traumatic stress
disorder resulting from social ostracism and ridicule: Cognitive behavior therapy and eye movement desensitization and reprocessing approaches. Archives of Sexual Behavior, 37, 305–316.
Carlson, J. G., Chemtob, C. M., Rusnak, K., & Hedlund, N. L. (1996). Eye movement desensitization and reprocessing treatment for combat PTSD. Psychotherapy, 33, 104-113.
Carlson, J. G., Chemtob, C. M., Rusnak, K., Hedlund, N. L., & Muraoka, M. Y. (1998). Eye movement desensitization and reprocessing treatment for combat related posttraumatic stress disorder. Journal of Traumatic Stress, 11(1), 3-24.
Chemali, Z. & Meadows, M. (2004). The use of eye movement desensitization and reprocessing in the treatment of psychogenic seizures. Epilepsy & Behavior, 5, 784-787.
Chambless, D. L., Baker, M. J., Baucom, D. H., Beutler, L. E., Calhoun, K. S., Crits-Christoph, P., et al. (1998). Update on empirically validated therapies. The Clinical Psychologist, 51, 3-16.
Chemtob, C. M., Nakashima, J. Hamada, R. S., & Carlson, J. G. (2002). Brief-treatment for elementary school children with disaster-related posttraumatic stress disorder: A field study. Journal of Clinical Psychology, 58, 99-112.
Cocco, N. & Sharpe, L. (1993). An auditory variant of eye movement desensitization in a case of childhood post- traumatic stress disorder. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 24, 373-377.
Cohen, A. (2009). Treatment of dissociation with EMDR when war interrupts the process: The integration of EMDR with e-mail therapy. Journal of EMDR Practice and Research, 3, 50-56.
Cohn, L. (1993). Art psychotherapy and the new eye treatment desensitization and reprocessing (EMD/R) method, an integrated approach. In E. Dishup (Ed.), California Art Therapy Trends (pp. 275-290). Chicago, IL: Magnolia Street Publisher.
Colelli, G., & Patterson, B. (2008). Three case reports illustrating the use of the protocol for recent traumatic events following the world trade center terrorist attack. Journal of EMDR Practice and Research, 2, 114-123.
Cox, R. P., & Howard, M. D. (2007). Utilization of EMDR in the treatment of sexual addiction: A case study. Sexual Addiction & Compulsivity, 14(1), 1.
Crabbe, B. (1996, November). Can eye-movement therapy improve your riding. Dressage Today, 28-33.
CREST (2003). The management of post traumatic stress disorder in adults. A publication of the Clinical Resource Efficiency Support Team of the Northern Ireland Department of Health, Social Services and Public Safety, Belfast.
Daniels, N., Lipke, H., Richardson, R., & Silver, S. (1992, October). Vietnam veterans’ treatment programs using eye movement desensitization and reprocessing. Symposium presented at the International Society for Traumatic Stress Studies annual convention, Los Angeles, CA.
Datta, P. C. & Wallace, J. (1994, May). Treatment of sexual traumas of sex offenders using eye movement desensitization and reprocessing. Paper presented at the 11th Annual Symposium in Forensic Psychology, San Francisco.
Datta, P. C. & Wallace, J. (1996, November). Enhancement of victim empathy along with reduction of anxiety and increase of positive cognition of sex offenders after treatment with EMDR. Paper presented at the EMDR Special Interest Group at the Annual Convention of the Association for the Advancement of Behavior Therapy, New York.
De Jongh, A. & Ten Broeke, E. (1998). Treatment of choking phobia by targeting traumatic memories with EMDR: A case study. Clinical Psychology & Psychotherapy, 5, 264-269.
De Jongh, A., Ten Broeke, E., and Renssen, M. R. (1999). Treatment of specific phobias with eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): Protocol, empirical status, and conceptual issues. Journal of Anxiety Disorders, 13, 69-85.
De Jongh, A., van den Oord, H. J. M., & Ten Broeke, E. (2002). Efficacy of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) in the treatment of specific phobias: Four single-case studies on dental phobia. Journal of Clinical Psychology, 58, 1489-1503.
Department of Veterans Affairs & Department of Defense (2004). VA/DoD Clinical Practice Guideline for the Management of Post-Traumatic Stress. Washington, DC: Veterans Health Administration, Department of Veterans Affairs and Health Affairs, Department of Defense. Office of Quality and Performance publication 10Q-CPG/PTSD-04.
de Roos, C., & de Jongh, A. (2008). EMDR treatment of children and adolescents with a choking phobia. Journal of EMDR Practice and Research, 2(3), 201-211.
Doctor, R. (1994, March). Eye movement desensitization and reprocessing: A clinical and research examination with anxiety disorders. Paper presented at the 14th annual meeting of the Anxiety Disorders Association of America, Santa Monica, CA.
Dyregrov, A. (1993). EMDR-nymetode for tramebehandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 30, 975-981.
Dziegielewski, S. & Wolfe, P. (2000). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) as a time-limited treatment intervention for body image disturbance and self-esteem: A single subject case study design. Journal of Psychotherapy in Independent Practice, 1, 1-16.
Edmond, T., Rubin, A., & Wambach, K. G. (1999). The effectiveness of EMDR with adult female survivors of childhood sexual abuse. Social Work Research, 23, 103-116.
Errebo, N., & Sommers-Flanagan, R. (2007). EMDR and emotionally focused couple therapy for war veteran couples. In F. Shapiro, F. W. Kaslow & L. Maxfield (Eds.), Handbook of EMDR and family therapy processes. Hoboken, N.J.: Wiley.
Fensterheim, H. (1996). Eye movement desensitization and reprocessing with complex personality pathology: An integrative therapy. Journal of Psychotherapy Integration, 6, 27-38.
Fernandez, I. (2007). EMDR as treatment of post-traumatic reactions: A field study on child victims of an earthquake. Educational and Child Psychology. Special Issue: Therapy, 24, 65-72.
Fernandez, I. (2008). EMDR after a critical incident:  Treatment of a tsunami survivor with acute posttraumatic stress disorder. Journal of EMDR Practice and Research, 2(2), 156-159.
Fernandez, I., & Faretta, E. (2007). EMDR in the treatment of panic disorder with agoraphobia. Clinical Case Studies, 6(1), 44-63.
Fernandez, I., Gallinari, E., & Lorenzetti, A. (2004). A school-based EMDR intervention for children who witnessed the Pirelli Building airplane crash in Milan, Italy. Journal of Brief Therapy, 2, 129-136.
Feske, U. & Goldstein, A. (1997). Eye movement desensitization and reprocessing treatment for panic disorder: A controlled outcome and partial dismantling study. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 36, 1026-1035.
Fine, C. G. (1994, June). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) for dissociative disorders. Presentation at the Eastern Regional Conference on Abuse and Multiple Personality. Alexandria, VA.
Fine, C. & Berkowitz, A. (2001). The wreathing protocol: The imbrication of hypnosis and EMDR in the treatment of dissociative identity disorder and other dissociative responses. American Journal of Clinical Hypnosis, 43, 275-290.
Foa, E.B., Keane, T.M., Friedman, M.J., & Cohen, J.A. (2009). Effective treatments for PTSD: Practice Guidelines of the International Society for Traumatic Stress Studies New York: Guilford Press.
Forbes, D., Creamer, M., & Rycroft, P. (1994). Eye movement desensitization and reprocessing in posttraumatic stress disorder: A pilot study using assessment measures. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 25, 113-120.
Foster, S. & Lendl, J. (1995). Eye movement desensitization and reprocessing: Initial applications for enhancing performance in athletes. Journal of Applied Sport Psychology, 7 (Supplement), 63.
Foster, S. & Lendl, J. (1996). Eye movement desensitization and reprocessing: Four case studies of a new tool for executive coaching and restoring employee performance after setbacks. Consulting Psychology Journal, 48, 155-161.
Friedberg, F. (2004). Eye movement desensitization in fibromyalgia: A pilot study. Complementary Therapies in Nursing and Midwidery, 10, 245-249.
Gattinara, P.C. (2009). Working with EMDR in chronic incapacitating diseases: The experience of a neuromuscular diseases center. Journal of EMDR Practice and Research, 3, 169-177
Gauvreau, P., & Bouchard, S. P. (2008). Preliminary evidence for the efficacy of EMDR in treating generalized anxiety disorder. Journal of EMDR Practice and Research, 2, 26-40.
Gelbach, R. (2008). Trauma, research, and EMDR: A disaster responder’s wish list. Journal of EMDR Practice and Research, 2, 146-155.
Gelinas, D. J. (2003). Integrating EMDR into phase-oriented treatment for trauma. Journal of Trauma and Dissociation, 4, 91-135.
Goldstein, A. (1992, August). Treatment of panic and agoraphobia with EMDR: Preliminary data of the Agoraphobia and Anxiety Treatment Center, Temple University. Paper presented at the Fourth World Congress on Behavior Therapy, Queensland, Australia.
Goldstein, A. J., de Beurs, E., Chambless, D. L., & Wilson, K. A. (2000). EMDR for panic disorder with agoraphobia: comparison with waiting-list and credible attention-placebo control condition. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 947-956.
Goldstein, A. & Feske, U. (1994). Eye movement desensitization and reprocessing for panic disorder: A case series. Journal of Anxiety Disorders, 8, 351-362.
Gomez, A. (2008, September). Beyond PTSD: Treating depression in children and adolescents using EMDR. Paper presented at the annual meeting of the EMDR International Association, Phoenix, AZ.
Graham, L ( 2004) Traumatic Swimming  Events Reprocessed with   EMDR.  www.Thesportjournal.org , 7 (1)1-5.
Grainger, R. D., Levin, C., Allen-Byrd, L., Doctor, R. M., & Lee, H. (1997). An empirical evaluation of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) with survivors of a natural disaster. Journal of Traumatic Stress, 10, 665-671.
Grant, M. (1999). Pain control with EMDR. New Hope, PA: EMDR Humanitarian Assistance Program.
Grant, M., & Threlfo, C. (2002). EMDR in the treatment of chronic pain. Journal of Clinical Psychology, 58, 1505-1520.
Greenwald, R. (1994). Applying eye movement desensitization and reprocessing to the treatment of traumatized children: Five case studies. Anxiety Disorders Practice Journal, 1, 83-97.
Greenwald, R. (1999). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) in child and adolescent psychotherapy. New Jersey, Jason Aronson Press.
Greenwald, R. (1998). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): New hope for children suffering from trauma and loss. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 3, 279-287.
Greenwald, R. (2000). A trama-focused individual therapy approach for adolescents with conduct disorder.  International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 44, 146-163.
Greenwald, R. (2002). Motivation-adaptive skills-trauma resolution (MASTR) therapy for adolescents with conduct problems: An open trial. Journal of Aggression, Maltreatment, and Trauma, 6, 237-261.
Gros, D. F., & Antony, M. M. (2006). The assessment and treatment of specific phobias: a review. Current Psychiatry Reports, 8(4), 298-303.
Gupta, M., & Gupta, A. (2002). Use of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) in the treatment of dermatologic disorders. Journal of Cutaneous Medicine and Surgery, 6, 415-421.
Hase, M., Schallmayer, S., & Sack, M. (2008). EMDR reprocessing of the addiction memory: Pretreatment, posttreatment, and 1-month follow-up. Journal of EMDR Practice and Research, 2(3), 170-179.
Hassard, A. (1993). Eye movement desensitization of body image. Behavioural Psychotherapy, 21, 157-160.
Henry, S. L. (1996). Pathological gambling: Etiological considerations and treatment efficacy of eye movement desensitization/reprocessing. Journal of Gambling Studies, 12, 395-405.
Hensel, T. (2006). Effektivität von EMDR bei psychisch traumatisierten Kindern und Jugendlichen. [Effectiveness of EMDR with psychologically traumatized children and adolescents.]. Kindheit und Entwicklung, 15(2), 107.
Hensel, T. (2009). EMDR with children and adolescents after single-incident trauma: An intervention study. Journal of EMDR Practice and Research, 3, 2-9.
Hogan, W. A. (2001, August). The comparative effects of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) and cognitive behavioral therapy (CBT) in the treatment of depression. Indiana State University. AAT 3004753.
Hogberg, G., Pagani, M., Sundin, O., Soares, J., Aberg-Wistedt, A., Tarnell, B., et al. (2007). On treatment with eye movement desensitization and reprocessing of chronic post-traumatic stress disorder in public transportation workers – A randomized controlled trial. Nordic Journal of Psychiatry, 61(1), 54-61.
Hyer, L. (1995). Use of EMDR in a „dementing“ PTSD survivor. Clinical Gerontologist, 16, 70-73.
INSERM (2004). Psychotherapy: An evaluation of three approaches. French National Institute of Health and Medical Research, Paris, France.
Ironson, G. I., Freund, B., Strauss, J. L., & Williams, J. (2002). A comparison of two treatments for traumatic stress: A pilot study of EMDR and prolonged exposure. Journal of Clinical Psychology, 58, 113-128.
Jaberghaderi, N., Greenwald, R., Rubin, A., Dolatabadim, S., & Zand, S. O. (2004). A comparison of CBT and EMDR for sexually abused Iranian girls. Clinical Psychology and Psychotherapy, 11, 358-368.
Jarero, I., Artigas, L., & Hartung, J. (2006). EMDR Integrative Group Treatment Protocol: A Postdisaster Trauma Intervention for Children and Adults. Traumatology, 12(2), 121-129.
Jarero, I., Artigas, L., Mauer, M., Lopez Cano, T., & Alcala, N. (1999, November). Children’s post traumatic stress after natural disasters: Integrative treatment protocols. Poster presented at the annual meeting of the International Society for Traumatic Stress Studies, Miami, FL.
Jayatunge, R. M. (2008). Combating tsunami disaster through EMDR. Journal of EMDR Practice and Research, 2(2), 140-145.
Jensma, J. (1999). Critical incident intervention with missionaries: A comprehensive approach. Journal of Psychology & Theology, 27, 130-138.
Johnson, K. (1998). Trauma in the Lives of Children. Alemeda, CA: Hunter House.
Kaslow, F. W., Nurse, A. R., & Thompson, P. (2002). EMDR in conjunction with family systems therapy. In F. Shapiro (Ed.), EMDR as an integrative psychotherapy approach: Experts of diverse orientations explore the paradigm prism (pp. 289-318). Washington, DC: American Psychological Association.
Keenan, P. & Farrell, D. (2000). Treating morbid jealousy with eye movement desensitization and reprocessing utilizing cognitive inter-weave: A case report. Counselling Psychology Quarterly, 13, 175-189.
Kelley, S. D. M., & Selim, B. (2007). Eye movement desensitization and reprocessing in the psychological treatment of trauma-based psychogenic non-epileptic seizures. Clinical Psychology and Psychotherapy, 14(2), 135.
Kim, D., & Choi, J. (2004). Eye Movement Desensitization and Reprocessing for Disorder of Extreme Stress: A case report. Journal of the Korean Neuropsychiatric Association, 43(6), 760-763. (Korean)
Kitchiner N.J.  (1999) Freeing the imprisoned mind: Practice Forensic Care.  Mental Health Care, 21, 12, p420-424.
Kitchiner N.J.  (2000) Using Eye Movement Desensitisation Reprocessing (EMDR) to treat post-traumatic stress disorder in a prison setting.  British Journal of Community Nursing, 5, 1, 26-31.
Kitchiner N.J. (2004) Psychological treatment of three urban fire fighters with post-traumatic stress disorder using eye movement desensitisation reprocessing  (EMDR) therapy. Journal of Complimentary Therapy, 10, 186-193.
Kitchiner, N. & Aylard, P. (2002). Psychological treatment of post-traumatic stress disorder: A single case study of a UK police office. Mental Health Practice, 5, 34-38.
Kleinknecht, R. A. (1993). Rapid treatment of blood and injection phobias with eye movement desensitization. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 24, 211-217.
Kleinknecht, R. A. & Morgan, M.P. (1992). Treatment of post-traumatic stress disorder with eye movement desensitization and reprocessing. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 23, 43-50.
Kneff, J. C. & Krebs, K. (2004). Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Another helpful mind-body technique to treat GI problems. Gastroenterology Nursing, 27(6), 286-287.
Knipe, J., Hartung, J., Konuk, E., Colleli, G., Keller, M., & Rogers, S. (2003, September). EMDR Humanitarian Assistance Programs: Outcome research, models of training, and service delivery in New York, Latin America, Turkey, and Indonesia. Symposium presented at the annual meeting of the EMDR International Association, Denver, CO.
Koedam, W. S. (2007). Sexual trauma in dysfunctional marriages: integrating structural therapy and EMDR. In F. Shapiro, F. W. Kaslow & L. Maxfield (Eds.), Handbook of EMDR and family therapy processes (pp. p. 223-242). Hoboken, N.J.: Wiley.
Konuk, E., Knipe, J., Eke, I., Yuksek, H., Yurtsever, A., & Ostep, S. (2006). The Effects of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Therapy on Posttraumatic Stress Disorder in Survivors of the 1999 Marmara, Turkey, Earthquake. International Journal of Stress Management, 13(3), 291.
Korkmazler-Oral, U. & Pamuk, S. (2002). Group EMDR with child survivors of the earthquake in Turkey. Association for Child Psychiatry and Psychology, Occasional Paper No. 19, 47-50.
Korn, D. L. & Leeds, A. M. (2002). Preliminary evidence of efficacy for EMDR resource development and installation in the stabilization phase of treatment of complex posttraumatic stress disorder. Journal of Clinical Psychology, 58(12), 1465-1487.
Kowal, J. A. (2005). QEEG analysis of treating PTSD and bulimia nervosa using EMDR. Journal of Neurotherapy, 9(Part 4), 114-115.
Knudsen, N. (2007). Integrating EMDR and Bowen theory in treating chronic relationship dysfunction. In F. Shapiro, F. W. Kaslow & L. Maxfield (Eds.), Handbook of EMDR and family therapy processes (pp. p. 169-186). Hoboken, N.J.: Wiley.
Kraft, S., Schepker, R., Goldbeck, L., & Fegert, J. M. (2006). Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung bei Kindern und Jugendlichen. Eine Übersicht empirischer Wirksamkeitsstudien. [Treatment of posttraumatic stress disorder in children and adolescents–A review of treatment outcome studies.]. Nervenheilkunde: Zeitschrift für interdisziplinaere Fortbildung., 25(9), 709.
Kutz, I., Resnik, V., & Dekel, R. (2008). The effect of single-session modified EMDR on acute stress syndromes. Journal of EMDR Practice and Research, 2(3), 190-200.
Lansing, K., Amen, D. G., Hanks, C., & Rudy, L. (2005). High-resolution brain SPECT imaging and eye movement desensitization and reprocessing in police officers with PTSD. The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 17(4), 526-532.
Lazrove, S. (1994, November). Integration of fragmented dissociated traumatic memories using EMDR. Paper presented at the 10th annual meeting of the International Society for Traumatic Stress Studies, Chicago, IL.
Lazrove, S. & Fine, C.G. (1996). The use of EMDR in patients with dissociative identity disorder. Dissociation, 9, 289-299.
Lazrove, S., Triffleman, E., Kite, L., McGlasshan, T., & Rounsaville, B. (1998). An open trial of EMDR as treatment for chronic PTSD. American Journal of Orthopsychiatry, 69¸ 601–608.
Lee, C., Gavriel, H., Drummond, P., Richards, J., & Greenwald, R. (2002). Treatment of PTSD: Stress inoculation training with prolonged exposure compared to EMDR. Journal of Clinical Psychology, 58, 1071-1089.
Levin, C. (July/Aug. 1993). The enigma of EMDR. Family Therapy Networker, 75-83.
Lipke, H. (2000). EMDR and psychotherapy integration: Theoretical and clinical suggestions with focus on traumatic stress. New York: CRC Press.
Lipke, H. & Botkin, A. (1992). Brief case studies of eye movement desensitization and reprocessing with chronic post-traumatic stress disorder. Psychotherapy, 29, 591-595.
Lovett, J. (1999). Small wonders: Healing childhood trauma with EMDR. NY: The Free Press.
Madrid, A., Skolek, S., & Shapiro, F. (2006) Repairing failures in bonding through EMDR. Clinical Case Studies. 5, 271-286.
Manfield, P. (Ed.). (1998). Extending EMDR. New York: Norton.
Manfield, P. (1998). Filling the void: Resolution of a major depression. In P. Manfield (Ed.), Extending EMDR: A casebook of innovative applications, (1st ed.) (pp. 113-137). New York: W. W. Norton. xii, 292 pp.
Manfield, P. & Shapiro, F. (2003). The application of EMDR to the treatment of personality disorders. In J. F. Magnavita (Ed.) Handbook of Personality: Theory and Practice. New York: Wiley.
Marcus, S. V. (2008). Phase 1 of integrated EMDR: An abortive treatment for migraine headaches. Journal of EMDR Practice and Research, 2, 15-25.
Marcus, S. V., Marquis, P., & Saki, C. (1997). Controlled study of treatment of PTSD using EMDR in an HMO setting. Psychotherapy, 34, 307-315.
Marich, J. (2009). EMDR in the addiction continuing care process: Case study of a cross-addicted female’s treatment and recovery. Journal of EMDR Practice and Research, 3, 98-106.
Marquis, J. N. (1991). A report on seventy-eight cases treated by eye movement desensitization. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 22, 187-192.
Marquis, J. N., and Puk, G. (1994, November). Dissociative identity disorder: A common sense and cognitive-behavioral view. Paper presented at the annual meeting of the Association for Advancement of Behavior Therapy, San Diego, CA.
Maxfield, L. (2007). Integrative Treatment of Intrafamilial Child Sexual Abuse. In F. Shapiro, F. W. Kaslow & L. Maxfield (Eds.), Handbook of EMDR and family therapy processes (pp. p. 344-364). Hoboken, N.J.: Wiley.
Maxfield, L. (2000) Single session treatment of test anxiety with eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) International Journal of Stress Management, 7, 87-10.
Maxwell, J.P. (2003). The imprint of childhood physical and emotional abuse: A case study on the use of EMDR to address anxiety and lack of self-esteem. Journal of Family Violence, 18, 281-293.
Mazzola, A., Calcagno, M.L., Goicochea, M.T., Pueyrredòn, H., Leston, J.  & Salvat, F. (2009).  EMDR in the treatment of chronic pain. Journal of EMDR Practice and Research, 3, 66-79.
McCann, D.L. (1992). Post-traumatic stress disorder due to devastating burns overcome by a single session of eye movement desensitization. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 23, 319-323.
McCullough, L. (2002). Exploring change mechanisms in EMDR applied to “small t trauma” in short term dynamic psychotherapy: Research questions and speculations. Journal of Clinical Psychology, 58, 1465-1487.
McGoldrick, T., Begum, M., & Brown, K. W. (2008). EMDR and olfactory reference syndrome: A case series. Journal of EMDR Practice and Research, 2(1), 63-68.
McLaughlin, D. F., McGowan, I. W., Paterson, M. C., & Miller, P. W. (2008). Cessation of deliberate self harm following eye movement desensitisation and reprocessing: A case report. Cases J, 1(1), 177.
McNally, V.J. & Solomon, R.M. (1999). The FBI’s critical incident stress management program. FBI Law Enforcement Bulletin, February, 20-26
Moses, M. (2007). Enhancing attachments: conjoint couple therapy. In F. Shapiro, F. W. Kaslow & L. Maxfield (Eds.), Handbook of EMDR and family therapy processes (pp. p. 146-168). Hoboken, N.J.: Wiley.
Muris, P. & Merckelbach, H. (1997). Treating spider phobics with eye movement desensitization and reprocessing: A controlled study. Behavioral and Cognitive Psychotherapy, 25, 39-50.
Muris, P., Merkelbach, H., Holdrinet, I., & Sijenaar, M. (1998). Treating phobic children: Effects of EMDR versus exposure. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66, 193-198.
Muris, P., Merckelbach, H., van Haaften, H., & Nayer, B. (1997). Eye movement desensitization and reprocessing versus exposure in vivo. British Journal of Psychiatry 171, 82-86.
Nadler, W. (1996). EMDR: Rapid treatment of panic disorder. International Journal of Psychiatry, 2, 1-8.
National Institute for Clinical Excellence (2005). Post traumatic stress disorder (PTSD): The management of adults and children in primary and secondary care. London: NICE Guidelines.
Newgent, R. A., Paladino, D. A., & Reynolds, C. A. (2006). Single session treatment of nontraumatic fear of flying with Eye Movement Desensitization Reprocessing: Pre and post-September 11. Clinical Case Studies, 5(1), 25-36.
O’Brien, E. (Nov./Dec. 1993). Pushing the panic button. Family Therapy Networker, 75-83.
Oras, R., de Ezpeleta, S. & Ahmad, A. (2004). Treatment of traumatized refugee children with eye movement desensitization and reprocessing. Nordic Journal of Psychiatry, 58, 1999-203.
Page, A. C. & Crino, R. D. (1993). Eye-movement desensitization: A simple treatment for post-traumatic stress disorder. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 27, 288-293.
Parnell, L. (1994, August). Treatment of sexual abuse survivors with EMDR: Two case reports. Paper presented at the 102nd annual meeting of the American Psychological Association, Los Angeles.
Parnell, L. (1996). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) and spiritual unfolding. The Journal of Transpersonal Psychology, 28, 129-153.
Parnell, L. (1997). Transforming Trauma: EMDR. New York: Norton.
Parnell, L. (1999). EMDR in the treatment of adults abused as children. New York: Norton.
Paulsen, S. (1995). Eye movement desensitization and reprocessing: Its use in the dissociative disorders. Dissociation, 8, 32-44
Pellicer, X. (1993). Eye movement desensitization treatment of a child’s nightmares: A case report. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 24, 73-75.
Phillips, K. M., Freund, B., Fordiani, J., Kuhn, R., & Ironson, G. (2009) EMDR treatment of past domestic violence: A clinical vignette.  Journal of EMDR Practice and Research, 3, 192-197.
Pollock, P. (2000). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) for post-traumatic stress disorder (PTSD) following homicide. Journal of Forensic Psychiatry, 11, 176-184.
Popky, A. J. (2005). DeTUR, an Urge Reduction Protocol for Addictions and Dysfunctional Behaviors. In R. Shapiro (Ed.), EMDR solutions: pathways to healing (pp. 167-188). New York: W. W. Norton.
Power, K. G., McGoldrick, T., Brown, K., Buchanan, R., Sharp, D., Swanson, V., & Karatzias, A. (2002). A controlled comparison of eye movement desensitization and reprocessing versus exposure plus cognitive restructuring, versus waiting list in the treatment of post-traumatic stress disorder.  Journal of Clinical Psychology and Psychotherapy, 9, 299-318
Protinsky, H., Sparks, J., & Flemke, K. (2001a). Eye movement desensitization and reprocessing: Innovative clinical applications. Journal of Contemporary Psychotherapy, 31, 125-135.
Protinsky, H., Sparks, J., & Flemke, K. (2001b). Using eye movement desensitization and reprocessing to enhance treatment of couples. Journal of Marital & Family Therapy, 27, 157-164.
Puffer, M. K., Greenwald, R., & Elrod, D. E. (1998). A single session EMDR study with twenty traumatized children and adolescents. Traumatology, 3 (2).
Puk, G. (1991a). Treating traumatic memories: A case report on the eye movement desensitization procedure. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 22, 149-151.
Puk, G. (1991b, November). Eye movement desensitization and reprocessing: Treatment of a more complex case, borderline personality disorder. Paper presented at the annual meeting of the Association for Advancement of Behavior Therapy, New York.
Puk, G. (1992, May). The use of eye movement desensitization and reprocessing in motor vehicle accident trauma. Paper presented at the eighth annual meeting of the American College of Forensic Psychology, San Francisco.
Raboni, M. R., Tufik, S., & Suchecki, D. (2006). Treatment of PTSD by eye movement desensitization reprocessing (EMDR) improves sleep quality, quality of life, and perception of stress. Annals of the New York Academy of Sciences, 1071, 508-513.
Ray, A. L. & Zbik, A. (2001). Cognitive behavioral therapies and beyond. In C. D. Tollison, J. R. Satterhwaite, & J. W. Tollison (Eds.) Practical Pain Management (3rd ed.; pp. 189-208). Philadelphia: Lippincott.
Renfrey, G. & Spates, C. R. (1994). Eye movement desensitization and reprocessing: A partial dismantaling procedure. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 25, 231-239.
Ricci, R. J. (2006). Trauma Resolution Using Eye Movement Desensitization and Reprocessing With an Incestuous Sex Offender: An Instrumental Case Study. Clinical Case Studies, 5(3), 248.
Ricci, R. J., Clayton, C. A., & Shapiro, F. (2006). Some effects of EMDR treatment with previously abused child molesters: Theoretical reviews and preliminary findings.Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, 17, 538-562.
Rittenhouse, J. (2000). Using eye movement desensitization and reprocessing to treat complex PTSD in a biracial client. Cultural Diversity & Ethnic Minority Psychology, 6, 399-408.
Rodenburg, R., Benjamin, A., Meijer, A.M. & Jongeneel, R. (in press). Eye movement desensitization and reprocessing in an adolescent with epilepsy and mild intellectual disability, Epilepsy & Behavior.
Rost, C., Hofmann, A. & Wheeler, K. (2009). EMDR treatment of workplace trauma. Journal of EMDR Practice and Research, 3, 80-90.
Royle, L. (2008). EMDR as a therapeutic treatment for chronic fatigue syndrome (CFS). Journal of EMDR Practice and Research, 2, 226-232.
Rothbaum, B. O. (1997). A controlled study of eye movement desensitization and reprocessing for posttraumatic stress disordered sexual assault victims. Bulletin of the Menninger Clinic, 61, 317-334.
Rothbaum, B. O., Astin, M. C., & Marsteller, F. (2005). Prolonged Exposure versus Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) for PTSD rape victims. Journal of Traumatic Stress, 18(6), 607-616.
Rouanzoin, C. (1994, March). EMDR: Dissociative disorders and MPD. Paper presented at the 14th annual meeting of the Anxiety Disorders Association of America, Santa Monica, CA.
Russell, A. & O’Connor, M. (2002). Interventions for recovery: The use of EMDR with children in a community-based project. Association for Child Psychiatry and Psychology, Occasional Paper No. 19, 43-46.
Russell, M. C. (2008). War-Related medically unexplained symptoms, prevalence, and treatment: Utilizing EMDR within the armed services. Journal of EMDR Practice and Research, 2(3), 212-225.
Russell, M.C. (2008). Treating traumatic amputation-related phantom limb pain. Clinical Case Studies 7, 136-153..
Russell, M. C. (2006). Treating combat-related stress disorders: A multiple case study utilizing eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) with battlefield casualties from the Iraqi War. Military Psychology, 18(1), 1.
Russell, M. C., Silver, S. M., Rogers, S., & Darnell, J. N. (2007). Responding to an Identified Need: A Joint Department of Defense/Department of Veterans Affairs Training Program in Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) for Clinicians Providing Trauma Services. International Journal of Stress Management, 14(1), 61.
Sandstrom, M., Wiberg, B., Wikman, M., Willman, A. K., & Hogberg, U. (2008). A pilot study of eye movement desensitisation and reprocessing treatment (EMDR) for post-traumatic stress after childbirth. Midwifery, 24, 62-73.
Scheck, M. M., Schaeffer, J. A., & Gillette, C. S. (1998). Brief psychological intervention with traumatized young women: The efficacy of eye movement desensitization and reprocessing. Journal of Traumatic Stress, 11, 25-44.
Schneider, G., Nabavi, D., & Heuft, G. (2005). Eye movement desensitization and reprocessing in the treatment of posttraumatic stress disorder in a patient with comorbid epilepsy. Epilepsy & Behavior, 7(4), 715-718.
Schneider, J., Hofmann, A., Rost, C.,  & Shapiro, F. (in press).  EMDR in the treatment of chronic phantom limb pain. Pain Medicine. doi: 10.1111/j.1526-4637.2007.00299.x
Schneider, J., Hofmann, A., Rost, C., & Shapiro, F. (2007). EMDR and phantom limb pain: Case study, theoretical implications, and treatment guidelines. Journal of EMDR Science and Practice, 1, 31-45.
Schurmans, K. (2007). EMDR treatment of choking phobia. Journal of EMDR Practice & Research, 1, 118-121.
Seidler, G. H., & Wagner, F. E. (2006). Comparing the efficacy of EMDR and trauma-focused cognitive-behavioral therapy in the treatment of PTSD: a meta-analytic study. Psychological Medicine, 1-8.
Shapiro, E. & Laub, B. (2008). Early EMDR intervention (EEI): A summary, a theoretical model, and the recent traumatic episode protocol (R-TEP). Journal of EMDR Practice & Research, 2, 79-96.
Shapiro, F. (1989a). Efficacy of the eye movement desensitization procedure in the treatment of traumatic memories. Journal of Traumatic Stress. 2 (2), 199-223.
Shapiro, F. (1989b). Eye movement desensitization: A new treatment for post-traumatic stress disorder. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 20, 211-217.
Shapiro, F. (1991). Eye movement desensitization and reprocessing procedure: From EMD to EMDR: A new treatment model for anxiety and related traumata. Behavior Therapist, 14, 133-135.
Shapiro, F. (1994). Eye movement desensitization and reprocessing: A new treatment for anxiety and related trauma. In Lee Hyer (Ed.), Trauma Victim: Theoretical and Practical Suggestions (pp. 501-521). Muncie, Indiana: Accelerated Development Publishers.
Shapiro, F. (1995). Eye movement desensitization and reprocessing: Basic principles, protocols and procedures. New York: Guilford Press.
Shapiro, F. (1999). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) and the anxiety disorders: Clinical and research implications of an integrated psychotherapy treatment. Journal of Anxiety Disorders, 13, 35-67.
Shapiro, F., (2001). Eye movement desensitization and reprocessing: Basic principles, protocols and procedures (2nd ed.). New York: Guilford Press.
Shapiro, F. (2002). EMDR as an integrative psychotherapy approach: Experts of diverse orientations explore the paradigm prism. Washington, DC: American Psychological Association Press.
Shapiro, F. (2006).  EMDR and new notes on adaptive information processing: Case formulation principles, scripts and worksheets. Camden, CT: EMDR Humanitarian Assistance Programs.
Shapiro, F. (2007). EMDR, adaptive information processing, and case conceptualization. Journal of EMDR Practice and Research, 1, 68-87.
Shapiro, F. & Forrest, M. (1997). EMDR the breakthrough therapy for overcoming anxiety, stress and trauma. New York: Basic Books.
Shapiro, F., Kaslow, F. W., & Maxfield, L. (2007). Handbook of EMDR and family therapy processes. Hoboken, N.J.: Wiley.
Shapiro, F. & Solomon, R. (1995). Eye movement desensitization and reprocessing: Neurocognitive information processing. In G. Everley (Ed.), Innovations in disaster and trauma psychology, Vol. 1 (pp. 216-237). Elliot City, MD: Chevron Publishing.
Shapiro, F., Vogelmann-Sine, S., & Sine, L. (1994). Eye movement desensitization and reprocessing: Treating trauma and substance abuse. Journal of Psychoactive Drugs, 26, 379-391.
Shusta-Hochberg, S. R. (2003). Impact of the world trade center disaster on a Manhattan psychotherapy practice. Journal of Trauma Practice, 2, 1-16.
Silver, S., & Rogers, S. (2001). Light in the heart of darkness: EMDR and the treatment of war and terrorism survivors. New York: Norton.
Silver, S. M., Rogers, S., Knipe, J., & Colelli, G. (2005). EMDR therapy following the 9/11 terrorist attacks: A community-based intervention project in new york city. International Journal of Stress Management, 12(1), 29-42.
Silver, S. M., Rogers, S., & Russell, M. (2008). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) in the treatment of war veterans. J Clin Psychol, 64(8), 947-957.
Softic, R. (2009). Kompletna remisija simptoma akutnog neratnog PSSP-a nakon jedne seanse EMDR – [Complete symptom’s remissions of acute non-combat PTSD after one session]. Acta Med Sal, 37, 147-150.
Snyder, M. (1996). Intimate partners: A context for the intensification and healing of emotional pain. Women and Therapy, 19, 79-92.
Soberman, G. B., Greenwald, R., & Rule, D. L. (2002). A controlled study of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) for boys with conduct problems. Journal of Aggression, Maltreatment, and Trauma, 6, 217-236.
Solomon, R. M. (1994, June). Eye movement desensitization and reprocessing and treatment of grief. Paper presented at 4th International Conference on Grief and Bereavement in Contemporary Society, Stockholm, Sweden.
Solomon, R.M. (1995, February). Critical incident trauma: Lessons learned at Waco, Texas. Paper presented at the Law Enforcement Psychology Conference, San Mateo, CA.
Solomon, R.M. (1998). Utilization of EMDR in crisis intervention. Crisis Intervention ,4, 239-246.
Solomon, R. & Dyregrov, A. (2000). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR). Rebuilding assumptive words. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 37, 1024-1030.
Solomon, R.M. & Kaufman, T. (1994, March). Eye movement desensitization and reprocessing: An effective addition to critical incident treatment protocols. Paper presented at the 14th annual meeting of the Anxiety Disorders Association of America, Santa Monica, CA.
Solomon, R. M. & Kaufman, T. E. (2002). A peer support workshop for the treatment of traumatic stress of railroad personnel: Contributions of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR). Journal of Brief Therapy, 2, 27-33.
Solomon, R. M., & Rando, T. A. (2007). Utilization of EMDR in the treatment of grief and mourning. Journal of EMDR Practice and Research, 1(3), 109-117.
Solomon, R. M., & Shapiro, F. (1997). Eye movement desensitization and reprocessing:  An effective therapeutic tool for trauma and grief. In C. R. Figley, B. E. Bride & N. Mazza (Eds.), Death and trauma: the traumatology of grieving (pp. 231-247). Washington, DC: Taylor & Francis.
Spates, R. C. & Burnette, M. M. (1995). Eye movement desensitization and reprocessing: Three unusual cases. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 26, 51-55.
Spector, J. & Huthwaite, M. (1993). Eye-movement desensitisation to overcome post-traumatic stress disorder. British Journal of Psychiatry, 163, 106-108.
Sprang, G. (2001). The use of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) in the treatment of traumatic stress and complicated mourning: Psychological and behavioral outcomes. Research on Social Work Practice, 11, 300-320.
Stewart, K. & Bramson, T. (2000). Incorporating EMDR in residential treatment. Residential Treatment for Children & Youth, 17, 83-90.
Stowasser, J. (2007). EMDR and family therapy in the treatment of domestic violence. In F. Shapiro, F. W. Kaslow & L. Maxfield (Eds.), Handbook of EMDR and family therapy processes (pp. p. 243-264). Hoboken, N.J.: Wiley.
Streeck-Fischer, A. (2005). Traumaexposition bei Jugendlichen? Ein Fallbeispiel. [Trauma exposure with adolescents? A case report.]. PTT: Personlichkeitsstorungen Theorie und Therapie, 9(1), 22.
Talan, B. S. (2007). Integrating EMDR and imago relationship therapy in treatment of couples. In F. Shapiro, F. W. Kaslow & L. Maxfield (Eds.), Handbook of EMDR and family therapy processes (pp. p. 187-201). Hoboken, N.J.: Wiley.
Tanaka, K., & Inoue, K. (1999). EMDR treatment for childhood traumatic memories – A case of seasonal depression as an anniversary phenomenon. Kokoro no Rinsho Arakaruto, 18(1), 69-75.
Taylor, R. (2002). Family unification with reactive attachment disorder: A brief treatment. Contemporary Family Therapy: An International Journal, 24, 475-481.
Thomas, R. & Gafner, G. (1993). PTSD in an elderly male: Treatment with eye movement desensitization and reprocessing (EMDR). Clinical Gerontologist, 14, 57-59.
Tinker, R. H. & Wilson, S. A. (1999). Through the eyes of a child: EMDR with children. New York: Norton.
Tinker, R. H. & Wilson, S. A. (2006). The Phantom Limb Pain Protocol. In Shapiro, R. (Ed.), EMDR Solutions: Pathways to Healing, (pp 147-159), New York, W. W. Norton & Co.
Tufnell, G. (2005). Eye movement desensitization and reprocessing in the treatment of pre-adolescent children with post-traumatic symptoms. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 10(4), 587.
Twombly, J. (2000). Incorporating EMDR and EMDR adaptations into the treatment of clients with dissociative identity disorder. Journal of Trauma and Dissociation, 1, 61-81.
Twombly, J. H. (2005). EMDR for Clients with Dissociative Identity Disorder, DDNOS, and Ego States. In R. Shapiro (Ed.), EMDR solutions: pathways to healing (pp. 88-120). New York: W. W. Norton.
Uribe, M. E. R., & Ramirez, E. O. L. (2006). The effect of EMDR therapy on the negative information processing on patients who suffer depression. Revista Electrónica de Motivación y Emoción (REME), 9, 23-24.
van der Kolk, B. A., Spinazzola, J., Blaustein, M. E., Hopper, J. W., Hopper, E. K., Korn, D. L., Simpson, W. B. (2007). A randomized clinical trial of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR), fluoxetine, and pill placebo in the treatment of posttraumatic stress disorder: treatment effects and long-term maintenance. Journal of Clinical Psychiatry, 68(1), 37-46.
Van Loey, N.E.E.& Van Son, M.J.M. (2003) Psychopathology and psychological problems in patients with burn scars. American Journal of Clinical Dermatology, 4, 245-272.
Vaughan, K., Armstrong, M . F., Gold, R., O’Connor, N., Jenneke, W., & Tarrier, N. (1994). A trial of eye movement desensitization compared to image habituation training and applied muscle relaxation in post-traumatic stress disorder. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 25, 283-291.
Vaughan, K., Wiese, M., Gold, R., & Tarrier, N. (1994). Eye-movement desensitisation: Symptom change in post-traumatic stress disorder. British Journal of Psychiatry, 164, 533-541.
Vogelmann-Sinn, S., Sine, L. F., Smyth, N. J., & Popky, A. J. (1998). EMDR chemical dependency treatment manual. New Hope, PA: EMDR Humanitarian Assistance Programs.
Wanders, F., Serra, M., & de Jongh, A. (2008). EMDR versus CBT for children with self-esteem and behavioral problems: A randomized controlled trial. Journal of EMDR Practice and Research, 2, 180-189.
Wernik, U. (1993). The role of the traumatic component in the etiology of sexual dysfunctions and its treatment with eye movement desensitization procedure. Journal of Sex Education and Therapy, 19, 212-222.
Wesselmann, D. & Potter, A. E. (2009).  Change in adult attachment status following treatment with EMDR: Three case studies. Journal of EMDR Practice and Research, 3, 178-191.
Wesson, M. & Gould, M. (2009). Intervening early with EMDR on military operations: A case study. Journal of EMDR Practice and Research, 3, 91-97.
White, G.D. (1998). Trauma treatment training for Bosnian and Croatian mental health workers. American Journal of Orthopsychiatry, 63, 58-62.
Wilensky, M. (2006). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) as a  treatment for  phantom limb pain. Journal of Brief Therapy, 5, 31-44.
Wilson, S. A., Becker, L. A., & Tinker, R. H. (1995). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) treatment for psychologically traumatized individuals. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 63, 928-937.
Wilson, S. A., Becker, L. A., & Tinker, R. H. (1997). Fifteen-month follow-up of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) treatment for PTSD and psychological trauma. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 65, 1047-1056.
Wilson, S.A., Becker, L.A., Tinker, R.H., & Logan, C.R. (2001). Stress management with law enforcement personnel. A controlled outcome study of EMDR versus a traditional stress management program. International Journal of Stress Management, 8, 179-200.
Wilson, S. A., Tinker, R., Becker, L. A., Hofmann, A., & Cole, J. W. (2000, September). EMDR treatment of phantom limb pain with brain imaging (MEG). Paper presented at the annual meeting of the EMDR International Association, Toronto, Canada.
Wolpe, J. & Abrams, J. (1991). Post-traumatic stress disorder overcome by eye movement desensitization: A case report. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry 22, 39-43.
Young, W. (1994). EMDR treatment of phobic symptoms in multiple personality. Dissociation, 7, 129-133.
Young, W. (1995). EMDR: Its use in resolving the trauma caused by the loss of a war buddy. American Journal of Psychotherapy, 49, 282-291.
Zimmermann, P; Güse, U; Barre, K; Biesold, K H (2005) EMDR in the German Armed Forces–Therapeutic Impact of Inpatient Therapy of Posttraumatic Stress Disorder/EMDR-Therapie in der Bundeswehr–Untersuchung zur Wirksamkeit bei Posttraumatischer Belastungsstörung, Krankenhauspsychiatrie. Vol. 16(2), Jun 2005, pp. 57-63.
Zabukovec, J., Lazrove, S., & Shapiro, F. (2000). Self-healing aspects of EMDR: The therapeutic change process and perspective of integrated psychotherapies. Journal of Psychotherapy Integration, 10, 189-206.
Zaghrout-Hodali, M., Alissa, F., & Dodgson, P. W. (2008). Building resilience and dismantling fear: EMDR group protocol with children in an area of ongoing trauma. Journal of EMDR Practice and Research, 2(2), 106-113.
Zweben, J. & Yeary, J. (2006). EMDR in the treatment of addiction. Journal of Chemical Dependency Treatment, 8, 115-127.

Tags: , ,

Няма коментари

Вашият коментар

XHTML: Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>