За мен

Казвам се Рени Железарова .

Имам Магистърска степен по МИО и Магистърска степен по “Клинична социална работа”.

Сертифицирана съм като  ЕМДР- терапевт  от Европейската Асоцоация по ЕМДР  и работя под супервизията на д-р Уди Орен. Имам сертификат за WHEE – терапевт( Wholistic Hybrid derived from EMDR and EFT).

Имам завършено обучение и диплома за  фамилни и системни констелации  от  Libre Université du Samadeva –  Франция

Завършила съм  4- годишно обучение в обектните отношения ( под ръководтствотво на д-р  Алберто Хан), както и  2 –годишно  обучение  по “Базисни терапевтичи умения” и  двугодишно обучение в група по супервизия и консулативна работа към Център Динамика

Обучавана съм и в методите на когнитивно поведенческата терапия както и в различни обучителни модули по  психоанализа и изследвания на психоаналзата и психотерапията  в България и САЩ, както  и обучения  към Българското общество “К.Г. Юнг” – под ръководството на Хелга Томас

Завършила съм   2- годишен цикъл обучение “Психично здраве и ХИВ/СПИН към Глобална инициатива в психиатрията както и 3- модулно обучение  по  “Темата   за лекарствата в терапевтичната връзка” към център Динамика

Участвала съм в обучения, свързани  с темата за зависимостите под ръководството на проф.д-р Игор Куценов както и  в 8-та Европейска конференция по въпросите на хазарта и политиките свързни с него

Последните 15 години се занимавам  професионално с психологическо консултиране и психотерапия.Това е моето призвание! Обичам работата си и изцяло съм отдадена на нея.Стремя се към още по задълбочено себепознаване, без което работата с хора е невъзможна Мечтая за един свят населен с осъзнати хора, вибриращи в ритъма на любовта, мъдростта и истината

И макар, че обичам тази професия, мечтая за свят, в който няма да има нужда от нея, но………за сега това не е така и ето защо  аз съм тук с моите зания, интереси и желания да помогна.

Няма коментари

Comments are disabled.