on февруари 26, 2015 by admin in ЕМДР в практиката, Comments (0)

ЕМДР като терапевтичен инструмент

В началото ЕМДР терапията бе използвана за лечение на ефекта от травмата. Хора с единично травматично преживяване ( като автомобилна катастрофа, наводнение, пожар, изселване, прекалено психически травмираща медицинска интервенция и т.н.) често получават с помощта на ЕМДР терапията бързо облекчение. Други, които страдат години наред от травма (като деца ,които са били физически, емоционално или сексуално насилвани по време на детството, военнопленници, войници, жени, претърпели насилие и т.н.) също получават добри резултати от ЕМДР – терапията, като част от тяхното дългосрочно лечение. В първите години ЕМДР терапията бе използвана предимно за лечение на подобни травматични преживявания, тревожност и фобии.

С времето бе установено че тя помага при преработката на доста по “обикновени” стресогенни събития като загуба на работа, при гняв и страдание от прекъсната връзка, грижите относно академичното бъдеще на детето и други нормални житейски трудности. Някои терапевти използват ЕМДР в контекста на терапията на двойката, както и в контекста на детската терапия и редовното психологическо консултиране и терапия.

Ефектите от ЕМДР –терапията

Няма един единствен терапевтичен инструмент, който да действа по един и същ начин при всички клиенти. Докато много хора ще преживеят бързо разтърсващото освобождаване от стреса и/ или от емоционалното страдание чрез ЕМДР терапията, някои ще имат по-малко положителни ползи, или никакви. Определящи са характерът на клиента, темата на клиента и неговото преживяване, както и уменията на ЕМДР – терапевта. Промените, които настъпват касаят: вярвания относно себе си и света; емоционалната реакция на събития и ситуации; телесни усещания и физическо функциониране и ситуации. Понякога, отдавана забравен спомен може да се появи отново, болката и раната от травматичното преживяване могат да бъдат изчистени от системата, и понякога може да се случи основно духовно и трансперсонално преживяване.

ЕМДР като терапевтичен инструмент

ЕМДР е инструмент, който квалифициран терапевт, може да използва по време на течаща терапия. Преди да използва ЕМДР терапията, терапевтът трябва да събере точна и пълна информация за историята на клиента, да оцени възможността на клиента да преработва емоционален материал. За консултиране на обикновени клиенти, които търсят облекчение от персонален стрес, това може да се 1 или 2 сесии ЕМДР. Но за силно травмирани клиенти, същият процес може да отнеме седмици или дори месеци.

Tags: , ,

Няма коментари

Вашият коментар

XHTML: Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>